Ακαρνανικά Νέα

Συζητήθηκε κατά την 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, την 15η Μαρτίου 2022 το θέμα που αφορούσε την Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ, ΤΟΕΒ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.200.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το εντεταλμένο σύμβουλο του Περιφερειάρχη, Γούδα Μιχάλη ψηφίστηκε στην οικονομική επιτροπή το συγκεκριμένο θέμα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων