Ακαρνανικά Νέα

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργίας (CEA) είδε ότι τα δάση, ένας από τους σημαντικότερους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους στον κόσμο, δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή. Έλαβε υπόψη της την 21η Μαρτίου ως αρχή της άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο και του φθινόπωρου στο νότιο ημισφαίριο και συνέστησε σε όλες τις χώρες του κόσμου μέσω του Οργανισμού Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (FAO) -προκειμένου να συνειδητοποιηθεί η σημασία των δασών και να προστατευθούν αυτά,- να γιορτάζεται ως «Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας»

Τα δάση είναι τα μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα χερσαία οικοσυστήματα και καλύπτουν το ένα τρίτο της  επιφάνειας   του πλανήτη. Είναι τα πιο πλούσια βιολογικά οικοσυστήματα. Φιλοξενούν περισσότερο από το 80 %  των ειδών φυτών, ζώων και εντόμων που ζουν στη στεριά. Διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και στην παροχή καθαρού αέρα. Είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο. Περίπου 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι λαμβάνουν τα προς το ζην, καταφύγιο, τροφή, καύσιμα και φάρμακα από τα δάση.

Για αέρα απαλλαγμένο από ρύπους ,για οξυγόνο, για την πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, για την επιτάχυνση του σχηματισμού εδάφους, για την πρόληψη της διάβρωσης και της ερημοποίησης για την ισορροπία των υδάτινων πόρων , για τη συμβολή στην παραγωγή πρώτων υλών ξύλου, για τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για χιλιάδες οικογένειες, για τη διατήρηση σταθερής της κατά κεφαλήν δασικής έκτασης, για να έχουμε κανονικότητα κλίματος και βροχοπτώσεων,θα πρέπει συνειδητοποιήσουμεότιπρέπεινα εντατικοποιηθεί η εκστρατεία μας, για τη διατήρηση της ισορροπίας  στο δάσος, για την παροχή ενός περιβάλλοντος διαβίωσης για τα πλάσματα που ζουν στα δάση, για την προστασία του βιολογικού μας πλούτου και για να αφήσουμε ένα υγιές περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Τα δάση μας είναι σαφές και αυτονόητο πλέον ότι πρέπει να τα προστατεύσουμε,γιατί φθίνουν ανθρωπογενώς κυρίως, αλλά και γιατί τα περισσότερα εναπομείναντα είναι φυσικά δάση. Λόγω των διαφορετικών οικολογικών συνθηκών που αλλάζουν ακόμη και σε μικρές αποστάσεις, έχουν πολλά είδη και μεγάλη γενετική ποικιλότητα. Προτεραιότητά μας πρέπει πάντα να είναι η προστασία των φυσικών δασών , δίνοντας βέβαια την δέουσα σημασία και στη δάσωση/αναδάσωση.

Θα πρέπει να τονιστεί  στο πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε δάση που εξακολουθούν να παραμένουν φυσικά και να προειδοποιήσουμε : Ο αντίκτυπος της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής/κρίσης στα φυσικά οικοσυστήματα  επηρεάζει βαθιά όλα τα οικοσυστήματα στον κόσμο . Σε αυτή τη διαδικασία, χώρες που έχουν έδαφος για τη γεωργία, νερό για ύδρευση και άρδευση, και δάση που παράγουν οξυγόνο για να αναπνεύσουν θα επιβιώσουν.

Τα δάση θα πρέπει να είναι μεταξύ των κοινών αξιών του κόσμου και όχι απλά των χωρών. Η προστασία των δασικών πόρων, που είναι σημαντικοί για την ανθρώπινη ζωή και είναι ανανεώσιμοι, θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα όλων.

Ο Επιθεωρητής ΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

Νικήτας Δ. Μάζης