Ακαρνανικά Νέα

Λίγο πριν την τελευταία συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου AGRO SE VI που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2022 στην Πάτρα, οι εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος του οποίου επικεφαλής είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συναντήθηκαν στο Όουλου της Φινλανδίας για τις εργασίες της τρίτης συνάντησης (3ndMeeting) την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021.


Στο πλαίσιο των εργασιών έγινε επισκόπηση του συνόλου του έργου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εικονικής θερμοκοιτίδας για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ειδικά στον τομέα της αγροδιατροφής. Στο σχέδιο της εικονικής θερμοκοιτίδας που παρουσιάστηκε κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης αποτυπώθηκαν όλα τα επιμέρους συμπεράσματα από την αξιολόγηση των καλών πρακτικών βάση του μεθοδολογικού πλαισίου που πήρε μέρος στην προηγούμενη συνάντηση του εταιρικού σχήματος στο Burgos. Ιδιαίτερα σημαντική επίσης ήταν η συζήτηση που επακολούθησε για τις προοπτικές υλοποίησης της εικονικής θερμοκοιτίδας αμέσως μετά το τέλος του έργου την 31/01/2022.


Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας της συνάντησης, οι αποστολές περιηγήθηκαν σε κοινωνικές επιχειρήσεις της περιφέρειας Όουλου εξετάζοντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους ώστε να εντοπιστεί τυχόν κοινό έδαφος ή ακόμα και η δυνατότητα μεταφοράς των επιτυχών πρακτικών στις περιφέρειές τους. Συγκεκριμένα έγιναν studyvisits στο Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης “Kestävänkehityksenkeskus” και στη φάρμα “Poro-Panuma”.


Κοινό συμπέρασμα, ήταν η διαπίστωση ότι η αδιάλειπτη και μακροχρόνια λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο συνεχή επαναπροσδιορισμό των υπηρεσιών τους βάσει των αναδυόμενων νέων αναγκών παρόλο που ο βασικός χαρακτήρας της δραστηριότητάς τους παραμένει ίδιος.


Στην αποστολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν τα μέλη της Ομάδας Έργου της Π.Δ.Ε., Σπύρος Παπασπύρου ως project manager, Σοφία Καρβέλη ως communication manager, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Τσούμπελης.