Ακαρνανικά Νέα

Τι συμβαίνει με τον ΑΣΕΠ;

Γιατί οι προσλήψεις κόλλησαν στη γραφειοκρατία ? Από τους 14.837 επιτυχόντες στον πρώτο γραπτό πανελλαδικό διαγωνισμό έχουν δρομολογηθεί μόλις 51!. Πίστεψαν στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία και πήραν μέρος στον πρώτο γραπτό πανελλαδικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Δεκαπέντε μήνες μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων έχουν δρομολογηθεί οι προσλήψεις για μόλις 51 επιτυχόντες σε σύνολο 14.837. Σε καθεστώς… […]