Ακαρνανικά Νέα

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο Βονιτσάνος νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Ο Βονιτσάνος Φώτιος Μάρης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, είναι ο νέος Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Στο ΦΕΚ αριθ. 4/2009 τ. ΥΟΔΔ δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική πράξη Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643 για την Εκλογή Πρύτανη και τον ορισμό τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι ορισθέντες Αντιπρυτάνεις είναι οι: -Μαρία Γρηγορίου, […]

Από τη Βόνιτσα ο νέος πρύτανης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φώτης Μάρης

Νέος πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αναδεικνύεται ο νυν αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Φώτης Μάρης. Μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου υπήρχε δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του πρύτανη από τα εσωτερικά μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης του ΔΠΘ και σύμφωνα με πληροφορίες του «Χ» μόνο ο κος Μάρης κατέθεσε […]