Ακαρνανικά Νέα

Στο νέο Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τριχωνίδα Α.Ε, ο Σπύρος Τομαράς

Τη Δευτέρα 11/03 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τριχωνίδα Α.Ε, με θέμα τον ορισμό του νέου Δ.Σ. για την επόμενη περίοδο. Ο Πρόεδρος της εταιρείας και Δήμαρχος Αγρινίου κος Γ. Παπαναστασίου, ως εκπρόσωπος του κύριου μετόχου της εταιρείας (Δήμος Αγρινίου), πρότεινε το νέο Δ.Σ. για την επόμενη περίοδο να αποτελείται από τα εξής […]