Ακαρνανικά Νέα

Ώρα για νέο Youth Pass 2024: Άνοιξε το gov για έως 300 ευρώ

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Youth Pass που δίνει voucher 150 ευρώ σε άυλη κάρτα στους δικαιούχους. Δικαιούχοι του Youth Pass είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) ή το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, χωρίς να έχουν […]