Ακαρνανικά Νέα

Η πρώτη ανοιχτή διαδικτυακή συνάντηση (Web Café) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής» με ακρωνύμιο AGRO SE VI στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Στη διάρκεια του Web Café εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος (Περιφέρεια Burgos στην Ισπανία και Oulou Φινλανδίας), του δικτύου REVES και εμπειρογνώμονες με προηγούμενη συμμετοχή  στο αντικείμενο θα συζητήσουν γύρω από το θέμα «Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας».

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν  στη συζήτηση θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]